Donec efficitur, ligula ut lacinia
viverra, lorem lacus.

Polityka prywatności

W Wood Work Shop Online wierzymy, że zaufanie jest jak najcenniejsze drewno – wymaga czasu, by dojrzeć i pielęgnacji, by trwało. Dlatego dbamy o Twoje dane z szacunkiem i starannością, jak o nasze najlepsze projekty.

 1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług Wood Work Shop Online poprzez stronę internetową.

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Wood Work Shop Online z siedzibą przy Towarowa 20a/192, 15-007 Białystok, Polska. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@woodworkshop.online.

 1. Rodzaje Przetwarzanych Danych

W związku z korzystaniem z usług Wood Work Shop Online, przetwarzane mogą być dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, email oraz inne dane przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony.

 1. Cel i Podstawa Przetwarzania Danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

 • Realizacji zamówień i usług oferowanych przez Wood Work Shop Online.
 • Komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z usługami.
 • Prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz konieczność przetwarzania danych do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 1. Prawa Osoby, której Dane Dotyczą

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres wymagany przepisami prawa.

 1. Odbiorcy Danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Wood Work Shop Online wyłącznie w celu realizacji zamówień i usług, a także w celach technicznych i operacyjnych związanych z działalnością strony.

 1. Bezpieczeństwo Danych

Wood Work Shop Online stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Wood Work Shop Online zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdy Użytkownik serwisu jest zobowiązany do regularnego sprawdzania treści Polityki Prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Data wejścia w życie: 1 października 2023

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@woodworkshop.online.